Wat is Beyt?

Beyt is Arabisch voor thuis. We zijn een beweging van volgelingen van Jezus die hun leven willen leren delen met moslims. We functioneren als bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te leren kennen.

Waarom Beyt?

We leven met elkaar samen in Nederland, maar voelen we ons ook thuis bij elkaar? En hoe zien onze wederzijdse huizen er eigenlijk uit? Hoe gaat het er aan toe in het huis van de ander? Kunnen we leren samenleven; als buren, collegae, buurtgenoten, stadsgenoten of landgenoten? Niet alleen naast elkaar, maar echt met elkaar? Delen wat er in onze huizen en onze harten plaatsvindt.

Wat doet Beyt?

Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen: materiaal, workshop, ontmoeting. En een traject om te leren je leven te delen met moslims: intervisie & coaching in een leergemeenschap, de Beyt Buurt.

Meedoen met de Beyt Buurt?

In 2013 is de leergemeenschap van start gegaan. Er zijn zowel lokale groepen als een landelijke groep. De landelijke groep is bedoeld voor mensen die willen leren hoe een Beyt Buurt werkt, om vervolgens een eigen groep in de lokale regio op te zetten. Eén keer in de twee weken komen we kort bij elkaar om te leren van (de woorden) van Jezus en uit te wisselen wat we meemaken (voor de landelijke groep vindt dit via skype plaats). Daarnaast hebben we regelmatig diepte momenten, waarbij we thema’s verkennen die we samen belangrijk vinden in ons bruggenbouwerschap.

Voor wie is de Beyt Buurt? Je bent iemand die zijn/haar leven wil delen met moslims. Daarin een thuis voor hen zijn. Je zoekt daarvoor ondersteuning en hebt de behoefte om lerend onderweg te zijn met anderen. Je ervaart namelijk dat dit niet vanzelfsprekend is in onze huidige samenleving. Je merkt dat er vanuit de samenleving, maar ook vanuit jezelf bepaalde vooroordelen leven die barrières opwerpen. Je wilt leren hoe je dichtbij jezelf kan zijn, dichtbij God en dichtbij de ander. Je wilt op zoek naar wat er in Gods hart leeft voor moslims in Nederland en je staat open om meer te leren over hoe de ander in het leven staat.